ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Εάν είναι απαραίτητο, το ανερχόμενο αυτοκίνητο πρέπει να σταματήσει και να υποχωρήσει ώστε να παραχωρήσει την προτεραιότητα στο κατερχόμενο αυτοκίνητο:

Όχι. Ο ΚΟΚ ορίζει ότι σταματάει αυτό που κατεβαίνει. Η απλή λογική λέει ότι αυτός που κατεβαίνει είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει (αφήνει απλά το φρένο) σε σχέση με αυτόν που ανεβαίνει. Σημείωση: Ανερχόμενο = αυτό που ανέρχεται δηλαδή ανεβαίνει (αυτό λοιπόν δεν πρέπει να σταματήσει γιατί είναι δύσκολο να ξεκινήσει μετά). Κατερχόμενο = αυτό που κατεβαίνει. Δες και το βίντεο… βοηθάει να τη θυμάσαι!

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 1832, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 487 1 ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ 21
2 371 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 12
3 78 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 67
4 115 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 106
5 107 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 98
6 145 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 137
7 72 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 61
8 42 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 20
9 113 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 104
10 179 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 172
11 236 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 230
12 282 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 23
13 314 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 83
14 305 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 49
15 369 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 10
16 843 1 ΑΛΚΟΟΛ 06
17 12 1 ΟΡΓΑΝΑ 36
18 465 1 ΣΤΑΣΗ 45
19 515 1 ΣΤΡΟΦΕΣ 08
20 794 1 ΚΑΝΟΝΕΣ 19
21 427 1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 30
22 565 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 65
23 578 1 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 23
24 637 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 28
25 786 1 ΚΑΝΟΝΕΣ 11
26 676 1 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 11
27 703 1 ΑΤΥΧΗΜΑ 16
28 719 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 35
29 745 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 64
30 810 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13