ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Όταν στον αυτοκινητόδρομο η κυκλοφορία είναι πυκνή και γίνεται σε στοίχους:

Αποφεύγετε πάντα τους ελιγμούς όταν έχει κίνηση. Θεωρείται σοβαρό λάθος.

Μένετε πάντα στον στοίχο σας και ενεργοποιείτε τα φώτα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια κάποιας ξαφνικής επιβραδύνσεως.
Μπορείτε να προσπεράσετε αλλάζοντας σειρά.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 4319, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 625 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 10
2 627 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 12
3 48 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 27
4 202 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 195
5 71 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 60
6 117 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 108
7 218 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 211
8 86 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 76
9 84 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 74
10 193 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 186
11 216 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 209
12 199 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 192
13 274 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 15
14 319 1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 63
15 482 1 ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ 15
16 532 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 16
17 19 1 ΟΔΗΓΟΣ 10
18 842 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 18
19 706 1 ΑΤΥΧΗΜΑ 20
20 488 1 ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ 24
21 414 1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 15
22 563 1 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 62
23 576 1 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 17
24 687 1 ΒΟΥΝΟ 13
25 613 1 ΑΛΚΟΟΛ 30
26 680 1 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 17
27 691 1 ΚΟΥΡΑΣΗ 05
28 713 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 27
29 740 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 59
30 833 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 9