ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη … και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε


1.100 τονοχιλιόμετρα.
5.500 τονοχιλιόμετρα.
3.300 τονοχιλιόμετρα.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 9501, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 5007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7
2 5030 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 21
3 5039 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 30
4 5060 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 51
5 5066 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 57
6 5089 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 80
7 5104 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 95
8 5115 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 106
9 5133 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 124
10 5158 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 149
11 5171 1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 162
12 5178 1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 169
13 5208 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3
14 5222 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 17
15 5235 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 30
16 5248 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 43
17 5269 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 64
18 5275 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 70
19 5300 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 95
20 5314 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 109
21 5335 1 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 14
22 5351 1 ΚΥΝΔΙΝΟΙ 30
23 5360 1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 39
24 5386 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 11
25 5404 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 29
26 5416 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 41
27 5434 1 ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 15
28 5455 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13
29 5464 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22
30 5486 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 44