ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε


χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 5210, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 5003 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3
2 5020 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 11
3 5033 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 24
4 5056 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 47
5 5072 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 63
6 5081 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 72
7 5102 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 93
8 5115 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 106
9 5134 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 125
10 5152 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 143
11 5175 1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 166
12 5184 1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 175
13 5205 1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 196
14 5219 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 14
15 5227 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22
16 5247 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 42
17 5263 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 58
18 5285 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 80
19 5304 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 99
20 5308 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 103
21 5325 1 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 4
22 5346 1 ΚΥΝΔΙΝΟΙ 25
23 5359 1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 38
24 5377 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 2
25 5396 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 21
26 5417 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 42
27 5425 1 ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 6
28 5445 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3
29 5466 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24
30 5482 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 40