ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκείμενου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα,


υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις.
δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάση εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 9448, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 5008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8
2 5024 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 15
3 5040 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 31
4 5059 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 50
5 5079 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 70
6 5094 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 85
7 5108 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 99
8 5115 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 106
9 5133 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 124
10 5153 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 144
11 5161 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 152
12 5183 1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 174
13 5204 1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 195
14 5214 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 9
15 5231 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 26
16 5252 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 47
17 5260 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 55
18 5286 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 81
19 5304 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 99
20 5312 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 107
21 5331 1 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 10
22 5353 1 ΚΥΝΔΙΝΟΙ 32
23 5360 1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 39
24 5389 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 14
25 5405 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 30
26 5407 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 32
27 5434 1 ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 15
28 5449 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7
29 5463 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21
30 5482 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 40