ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ


δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 4159, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 5004 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4
2 5032 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 23
3 5039 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 30
4 5055 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 46
5 5079 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 70
6 5093 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 84
7 5100 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 91
8 5113 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 104
9 5138 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 129
10 5155 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 146
11 5175 1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 166
12 5182 1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 173
13 5207 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2
14 5215 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 10
15 5239 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 34
16 5248 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 43
17 5266 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 61
18 5288 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 83
19 5294 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 89
20 5320 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 115
21 5327 1 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 6
22 5339 1 ΚΥΝΔΙΝΟΙ 18
23 5366 1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 45
24 5377 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 2
25 5394 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 19
26 5415 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 40
27 5439 1 ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 20
28 5451 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9
29 5464 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22
30 5475 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 33