ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:


Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 5916, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 6004 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4
2 6017 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 8
3 6042 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 33
4 6051 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 42
5 6071 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 62
6 6076 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 67
7 6105 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 96
8 6117 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 108
9 6126 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 117
10 6145 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 136
11 6163 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 154
12 6178 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 169
13 6184 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 175
14 6206 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 197
15 6220 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 211
16 6236 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 11
17 6252 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 27
18 6265 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 40
19 6279 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 55
20 6295 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 71
21 6301 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 77
22 6325 1 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 5
23 6336 1 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 16
24 6346 1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΤΥΧΗΜΑ 26
25 6365 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8
26 6383 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 26
27 6393 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 36
28 6414 1 ΥΓΙΕΙΝΗ 19
29 6423 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4
30 6434 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15