ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:


Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.
Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.
Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΛ.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 8373, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 6011 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ 2
2 6020 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 11
3 6041 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 32
4 6053 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 44
5 6063 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 54
6 6085 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 76
7 6104 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 95
8 6117 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 108
9 6134 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 125
10 6143 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 134
11 6162 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 153
12 6170 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 161
13 6181 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 172
14 6196 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 187
15 6223 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 214
16 6239 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 14
17 6248 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 23
18 6256 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 31
19 6282 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 58
20 6288 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 64
21 6314 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 90
22 6317 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 93
23 6339 1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΤΥΧΗΜΑ 19
24 6350 1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΤΥΧΗΜΑ 30
25 6369 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 12
26 6377 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20
27 6393 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 36
28 6412 1 ΥΓΙΕΙΝΗ 17
29 6429 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10
30 6437 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18