ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:


Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 2620, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 6001 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1
2 6017 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 8
3 6032 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 23
4 6060 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 51
5 6061 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 52
6 6080 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 71
7 6095 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 86
8 6110 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 101
9 6133 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 124
10 6146 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 137
11 6158 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 149
12 6177 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 168
13 6193 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 184
14 6206 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 197
15 6225 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 216
16 6228 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3
17 6243 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 18
18 6260 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 35
19 6282 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 58
20 6293 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 69
21 6313 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 89
22 6322 1 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 2
23 6345 1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΤΥΧΗΜΑ 25
24 6352 1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΤΥΧΗΜΑ 32
25 6367 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10
26 6378 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 21
27 6393 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 36
28 6407 1 ΥΓΙΕΙΝΗ 12
29 6423 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4
30 6440 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21