ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:


1.000 επιβατοχιλιόμετρα.
1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
40.000 επιβατοχιλιόμετρα.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 5318, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 6007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7
2 6025 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 16
3 6040 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 31
4 6053 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 44
5 6073 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 64
6 6081 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 72
7 6101 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 92
8 6108 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 99
9 6131 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 122
10 6137 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 128
11 6157 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 148
12 6170 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 161
13 6194 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 185
14 6197 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 188
15 6215 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 206
16 6231 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6
17 6249 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 24
18 6257 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 32
19 6273 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 48
20 6300 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 76
21 6311 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 87
22 6319 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 95
23 6338 1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΤΥΧΗΜΑ 18
24 6350 1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΤΥΧΗΜΑ 30
25 6372 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 15
26 6387 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30
27 6402 1 ΥΓΙΕΙΝΗ 7
28 6411 1 ΥΓΙΕΙΝΗ 16
29 6432 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13
30 6442 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23