ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:


Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.
Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 4612, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 6013 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ 4
2 6021 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 12
3 6034 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 25
4 6051 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 42
5 6072 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 63
6 6082 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 73
7 6096 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 87
8 6117 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 108
9 6132 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 123
10 6144 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 135
11 6154 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 145
12 6174 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 165
13 6184 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 175
14 6199 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 190
15 6216 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 207
16 6232 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7
17 6243 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 18
18 6262 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 37
19 6277 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 53
20 6291 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 67
21 6308 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 84
22 6330 1 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 10
23 6332 1 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 12
24 6360 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3
25 6371 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 14
26 6384 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 27
27 6392 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 35
28 6408 1 ΥΓΙΕΙΝΗ 13
29 6421 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2
30 6442 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23